ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

WinMonitor

Podrobné informace o programu WinMonitor naleznete v nápovědě k tomuto programu. Nápověda se otevře se v novém okně.

Program WinMonitor lze popsat jako odečítač, z anglického termínu screen-reader, protože jeho základní funkcí je sledovat a číst obrazovku počítače, kde spuštěné programy zobrazují informace. Tyto informace jsou předávány uživateli pomocí hlasového výstupu nebo zobrazeny na braillském řádku.

Právě podpora braillského řádku usnadňuje nevidomým práci s počítačem. Informace na obrazovce počítače jsou převedeny do textu zobrazeného braillovým písmem na připojeném řádku. Jakmile je WinMonitor spuštěn, začne automaticky ohlašovat významné změny na obrazovce. Základní informací je ohlášení titulu okna, které se stane aktivním. Následně je také důležité vědět, zda je v aktivním okně zvýrazněn nějaký prvek, jako například tlačítko, seznam, nebo text. Je-li zvýraznění, neboli fokus, například na seznamu, je zajištěno ohlášení vybrané položky. Je-li zvýrazněn text, pak je možné pomocí kurzorových šipek tento text číst a upravovat. Pokud automaticky podávané informace nedostačují, je k dispozici celá řada doplňujících funkcí, jako například ohlášení pozice v textu. Tyto funkce jsou umístěny v nabídce WinMonitoru a ty z nich, které jsou často používané, mohou být spuštěny přímo stiskem některé klávesové kombinace.

Převodem informací zobrazených na displeji do zvukových hlášení je počítač a jeho programové vybavení přístupné i bez využití zraku.

WinMonitor nabízí mnoho doplňkových funkcí a je možné jej do velké míry přizpůsobit potřebám uživatele. Pomocí definičních souborů lze doplňovat ozvučení pro nové programy. Funkce WinMonitoru jsou také dostupné při použití skriptovacího jazyka a tak mohou pokročilí uživatelé vytvářet doplňky.

Popis programu

Při běžné práci se standardními programy se WinMonitor projevuje zvukovým nebo hlasovým doprovodem. Pokud je třeba získat podrobnější informace, jako například o tom, jaké je právě aktivní okno nebo jeho obsah, pak je třeba vyvolat jednu z funkcí WinMonitoru. To je možné provést buď vyvoláním nabídky příkazů, nebo přímo stiskem horké klávesy.

WinMonitor poskytuje echo klávesnice, to znamená že stisk klávesy je ohlášen hlasovým výstupem. Alternativně lze nastavit i echo tónem, pak se přehraje typický zvuk.

Další službou je ohlašování změn na obrazovce, například při objevení nového okna se ohlásí jeho titul. Při běžném procházení dialogového okna pomocí klávesy TAB je ohlašován aktivní ovládací prvek, při obsluze ovládacích prvků je ohlašována změna a také při výběru položek v seznamu nebo pohybu kurzorovou šipkou v textu je čtena aktuální informace.

WinMonitor pomáhá při obsluze programů, které neumožňují ovládání z klávesnice. Pomocí zvukové myši a pojmenovaných bodů lze napodobit ovládání myší. Pokud ovládací prvky programů neobsahují textové popisy, lze je doplnit. V nabídce menu WinMonitoru lze umístit doplňující nápovědu nebo specifické funkce a makra, které pomohou s ovládáním programu. Doplnění informací nebo usnadnění obsluhy nových programů lze v náročnějších případech vyřešit napsáním skriptů, což je vlastně programové rozšíření možností Winmonitoru. Výsledkem je stabilní program, který je možné snadno rozšiřovat podle aktuálních potřeb.