ACE Design spol. s r.o.

Skočit na navigaci

Logo stránky

ZEOP Personal - Evidence oběhu prádla

Jedná se databázový program, sloužící k evidenci, značení, sledování oběhu a životnosti prádla. Jeho využití je možné jak v malých prádelenských provozovnách, které poskytují komplexní služby malým a středním firmám (praní, čištění a žehlení pracovních oděvů, tak i ve větších prádelnách, které perou velké množství prádla konkrétním zákazníkům.

Jednotlivé kusy oděvů a pracovních pomůcek se označí programem potištěnými nažehlovacími štítky, přičemž součástí označení je přidělení kusů konkrétním osobám evidovaným v databázi.

Hlavní výhody zavedení tohoto produktu jsou:

 • možnost podrobného sledování jednotlivých kusů, druhů a typů prádla,
 • snížení ztrát při oběhu prádla,
 • možnost kdykoli provést detailní inventuru (v případě potřeby kusovou),
 • sledování výluk prádla a jejich doplnění prádlem novým,
 • jednoduché sledování počtu a typu praní, oprav prádla apod. (včetně nákladů na ně),
 • jednoduché sledování a srovnání „životnosti“ prádla od různých dodavatelů,
 • možnost vyčíslení nákladů na jednotlivá nákladová střediska nebo externí subjekty (zákazníky),
 • jednoduché sledování spotřeb energií, pracích prostředků apod.,
 • možnost rychlého vyčíslení skutečných nákladů spojených s oběhem prádla

Z výše uvedených faktů vyplývá jednoznačná a velmi rychlá návratnost investice do technologického zařízení a programového vybavení a možnost optimalizace dalších investic do nákupů nového prádla a technologií.

Jak již bylo řečeno, základní výhodou je možnost kusové a velikostní evidence prádla, jeho značení čárovým kódem a detailní sledování jeho oběhu.

V rámci značení má programové vybavení následující možnosti:

 • identifikaci druhu a typu prádla
 • identifikaci subjektu (zákazníka), kterému prádlo patří
 • registraci čárový kódem pro označení transportních vozíků, kontejnerů či pytlů pro svoz a rozvoz prádla
 • možnost vytváření tzv. setů

V rámci sledování oběhu je umožněno sledovat:

 • okamžitý stav prádla na prádelně (v jednotlivých částech zpracování t.j. příjem, žehlení rovného a tvarového prádla, opravy prádla, sklad prádla, expedice prádla, externí mezisklady např. u zákazníka)
 • stav prádla pro výluku, které nebylo zatím vyměněno
 • zpětnou vazbu pro kontrolu osobního prádla při reklamaci
 • sklad prádla v členění na jednotlivé druhy a typy
 • dostupnost podkladů pro optimalizaci skladových zásob
 • sledování nákladů na vyprání a pořízení prádla s možností účtování (ev. fakturace) pro jednotlivíé zákazníky (střediska)

Systémové řešení:

 • řešení založené na využití moderních technologiích (architektura Client-Server), tj. řešení s využitím všech výhod počítačové sítě,
 • aplikační vrstva je 32-bitová v prostředí Windows – tj. systém s velkým komfortem obsluhy a vizualizace
 • dostatečně výkonově a kapacitně dimenzované řešení (předpokladem je užití odpovídající techniky a systémového SW
 • zabezpečení dat (archivace dat na externí médium, diskové pole serveru)
 • zabezpečení základních prvků systému proti výpadkům el. energie (server, aktivní prvky)
 • zabezpečení autorizovaného přístupu k datům (uživatelská práva a hesla)
 • možnost dálkové správy systému
 • zpracování a vyhodnocování informací v reálném čase
 • jednoduše rozšiřitelný počet pracovišť doplněním pracovišť a licencí SW