Přejít k hlavnímu obsahu

ACE-EMA je samostatný aplikační software, který byl vytvořen k evidenci hmotného a nehmotného majetku organizace, k výpočtu účetních i daňových odpisů a provádění fyzických inventur. Program je určen zejména pro příspěvkové a neziskové organizace, ale je využitelný v zásadě pro libovolný typ organizace.

Software umožnuje komunikaci s ekonomickým software ACE-ÚČTO, ale funguje plnohodnotně i bez něj.

Evidence majetku ACE-EMA

Stručné informace k programu a službám

Základní vlastnosti, které jsou velmi ceněny uživateli:

  • Přehledné členění evidence majetku (DDHM, DDNM, DHM, DNM a PRE).
  • Evidence vedená formou tzv. karet, ke kterým jsou navázány veškeré účetní a evidenční pohyby, které jsou provedeny po dobu používání majetku. Na každé kartě jsou k dispozici veškeré základní informace o majetku včetně možnosti vložení jeho fotografie. Na každé kartě jsou k dispozici veškeré základní informace o majetku včetně možnosti vložení dokumentů o jeho pořízení v PDF formátu (např. scan faktury, dodacího a záručního listu) a též jeho fotografie.
  • U dlouhodobého majetku výpočty odpisů a generování odpisových plánů.
  • K dispozici je celá řada přehledných tiskových sestav včetně možnosti jejich exportu do PDF či XLS formátu.
  • Tisk inventurních soupisů evidovaného účetního majetku k provedení fyzické inventury majetku včetně navazujících sestav, logicky seřazených dle časového průběhu inventury.
  • Tisk přehledů majetku v jednotlivých inventárních úsecích (tzv. místní seznamy).
  • Možnost tisku evidenčních štítků majetku s čárovým kódem.
  • Pro ulehčení provedení fyzické inventury je možné využít nadstavbu ACE InMa (není součástí základní verze). Ta zajišťuje komunikaci software s mobilním snímacím terminálem čárových kódů. Za pomoci této nadstavby a terminálu je pak možné jednoduchým způsobem provádět částečné i kompletní inventury majetku.

Registrovaní uživatelé s platnou servisní smlouvou mají zajištěnou automatickou aktualizaci programu nejen z pohledu programového tj. uživatelských funkcí, ale i z hlediska metodického. Zahrnutí změn do programu, které vyplývají ze změn obecné legislativy a změn metodiky nadřízených orgánů ulehčuje práci každému, kdo v organizaci za evidenci majetku zodpovídá. Software umožňuje práci uživatele jak ve verzi lokální, tak ve verzi síťové pro více stanic.

Bližší informace o software naleznete v podrobnějším popisu.