Oko pro NVDA

Oko přiřazuje charakteristické zvuky k ovládacím prvkům operačního systému, doplňuje zajímavé funkce obohacující práci v systému a v některých aplikacích a umožňuje nastavit klávesové zkratky odečítače NVDA tak, aby s ním mohli bez problémů pracovat i uživatelé odečítače Winmonitor.

Co je nového.

Tipy při práci s doplňkem Oko.

Přemapované klávesové zkratky NVDA

Následující klávesové zkratky NVDA byly přizpůsobeny tak, aby odpovídaly klávesovým zkratkám používaným v odečítači Winmonitor. Pro většinu příkazů lze využít rovněž původní klávesovou kombinaci NVDA. Toto přizpůsobení je možné vypnout v nastavení doplňku Oko, položka Používat klávesové zkratky Winmonitoru.

Ctrl+Shift+Tohlásí aktuální čas, po dvojím stisku aktuální datum (lze využít rovněž NVDA+F12)
Ctrl+Shift+Spřečte stavový řádek (lze využít rovněž NVDA+End)
Ctrl+Alt+Shift+Dznovunačtení konfigurace (lze využít rovněž Ctrl+NVDA+R)
Ctrl+Shift+F7přečtení obsahu schránky (lze využít rovněž NVDA+C). Je-li kombinace Ctrl+Shift+F7 stisknuta dvakrát po sobě, je obsah schránky zobrazen v textovém poli.
Ctrl+Shift+Mezerníkplynulé čtení (lze využít rovněž NVDA+Šipka dolů)
Ctrl+Shift+Deletepropustit následující klávesu (lze využít rovněž NVDA+F2)
Ctrl+Alt+Shift+Bpřečte stav baterie (lze využít rovněž Shift+NVDA+B)
Ctrl+Shift+Backspacevypne nebo zapne sledování (vypíná a zapíná režim spánku pro aktivní aplikaci, lze využít rovněž Shift+NVDA+S)
Ctrl+Alt+Backspacevypíná a zapíná řeč (přepíná režim řeči mezi mluvení, pípání a vypnuto, lze využít rovněž NVDA+S)
Ctrl+Shift+F11spustí aplikaci Asistent, je-li nainstalována a je-li tato funkce povolena v nastavení doplňku Oko

V režimu prohlížení webové stránky

Ctrl+Shift+F4zapíná a vypíná režim prohlížení webové stránky (lze využít rovněž NVDA+Mezerník)
Lnásledující tabulka
Shift+Lpředchozí tabulka
Snásledující seznam
Shift+Spředchozí seznam
Rnásledující rozbalovací seznam (lze využít rovněž C)
Shift+Rpředchozí rozbalovací seznam (lze využít rovněž Shift+C)
Tnásledující text
Shift+Tpředchozí text
Pnásledující přepínač
Shift+Ppředchozí přepínač
Ctrl+Shift+Oseznam prvků (lze využít rovněž NVDA+F7)
Znásledující zaškrtávací políčko (lze využít rovněž X)
Shift+Zpředchozí zaškrtávací políčko (lze využít rovněž Shift+X)
Nnásledující nadpis (lze využít rovněž H)
Shift+Npředchozí nadpis (lze využít rovněž Shift+H)
Ctrl+Fvyhledávání (lze využít rovněž Ctrl+NVDA+F)
F3najdi další výskyt textu (lze využít rovněž NVDA+F3)
Shift+F3najdi předchozí výskyt textu (lze využít rovněž Shift+NVDA+F3)

Obecné klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky byly přidány doplňkem Oko tak, aby uživatelská zkušenost byla co nejpodobnější té z užívání odečítače Winmonitor. Lze je použít ve všech aplikacích.

Ctrl+Shift+F2Kde jsem
Ctrl+Shift+F3Detaily
Ctrl+Shift+F8zobrazí 50 posledních hlášení odečítače v Poznámkovém bloku
Ctrl+Shift+F9přečte obsah okna, po dvojím stisku zobrazí obsah okna v Poznámkovém bloku
Ctrl+Shift+Hzopakuje poslední hlášení odečítače, po dvojím stisku je vyhláskuje a po trojím stisku zkopíruje do schránky
Ctrl+Shift+XSpustí funkci Webtext s přednastaveným typem ohlašované informace (např. venkovní teplota)
Ctrl+Alt+Shift+XOtevře okno pro nastavení typu informace ohlašované na stisk kombinace kláves Ctrl+Shift+X
Ctrl+Shift+ZSpustí funkci Webové zdroje
Ctrl+Shift+F12nastavení doplňku Oko

Aplikační klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky lze využít pouze v případě, kdy je spuštěna aplikace, u níž jsou klávesové zkratky uvedeny.

Total Commander:

Ctrl+Shift+Qpřečte údaj o volném prostoru na levé jednotce
Ctrl+Shift+Wpřečte údaj o volném prostoru na pravé jednotce
Ctrl+Shift+Epřečte stavový řádek levé jednotky
Ctrl+Shift+Rpřečte stavový řádek pravé jednotky

MS-Word:

Alt+F informace o písmu (lze využít rovněž NVDA+F)
Ctrl+Shift+Ppoznámky pod čarou
F7 začátek bloku (lze využít rovněž NVDA+F9)
F8 konec bloku (lze využít rovněž NVDA+F10)
F4přečte vybraný text (lze využít rovněž Shift+NVDA+Šipka nahoru)
Alt+S ohlásí informace o okrajích
Alt+T ohlásí informace o stylu
Alt+O ohlásí informace o zarovnání textu
Alt+P ohlásí informace o dokumentu
Alt+B ohlásí informace o bloku
Alt+J ohlásí informace o jazyku
F2 ohlásí informace o pozici kurzoru v dokumentu

Nastavení doplňku Oko

Po stisku Ctrl+Shift+F12 nebo po vyvolání položky Nastavení z nabídky NVDA, podnabídky Možnosti/Oko se otevře dialog s nastavením pro doplněk Oko.

Přehrát zvuk pro typ je-li zapnuto, bude pro každý typ ovládacího prvku, který získá focus, přehrán specifický zvuk
Ohlásit typ je-li zapnuto, bude ohlášen typ ovládacího prvku, který získá focus
Používat klávesové zkratky Winmonitoru je-li zapnuto, bude provedeno přemapování klávesových zkratek NVDA tak, aby co nejvíce odpovídaly klávesovým zkratkám používaným v odečítači Winmonitor
Spouštět Asistenta na Ctrl+Shift+F11 je-li zapnuto a je-li v systému nainstalována aplikace Asistent, bude možné použít kombinaci kláves Ctrl+Shift+F11 k jejímu spuštění

Aktualizace doplňku Oko

V případě, že bude dostupná aktualizace doplňku Oko, objeví se po spuštění odečítače NVDA dotaz, zda chcete tuto aktualizaci nainstalovat. Rozhodnete-li se aktualizaci provést, postupujte takto:
Kontrolu na novou verzi doplňku Oko lze provést také ručně v nabídce NVDA zvolením položky Kontrola aktualizace v nabídce Možnosti, Oko,

Kontakt

ACE Design s.r.o.
Adresa: Drážní 7, 627 00 BRNO
Telefon: 531 022 260
Mobil: 777 710 551, 777 710 552
mailová adresa: oko@acedesign.cz

Licence

Licenční podmínky se řídí ustanoveními pro svobodný software.