Přejít k hlavnímu obsahu

Software ACE-ÚČTO slouží k vedení podvojného účetnictví a je od počátku svého vývoje určen zejména pro příspěvkové a neziskové organizace.

Mezi charakteristické uživatele programu patří příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji či přímo ministerstvy (např. MŠMT) a nevýdělečné organizace (např. sport. kluby, nadace apod.).

podvojné účetnictví a příspěvkové organzace ACE ÚČTO

Základní informace k programu a službám

Program je tvořen základním modulem účetnictví včetně interních a státních výkazů s příslušnými výstupními datovými formáty, ke kterému je možné jednotlivě aktivovat moduly – adresář kontaktů včetně komunikace s ARES a rejstříky plátců DPH (ČR i EU), pokladna, závazky, pohledávky, fakturace, banka s možností datové komunikace s elektronickým bankovnictvím většiny bank, interní doklady, evidence DPH s přiznáním k DPH a kontrolním hlášením, dokladová inventarizace. Toto členění vytváří velmi příjemné uživatelské prostředí umožňující rychlé a jednoduché účtování.

Program disponuje plně integrovanou (tj. bez nutnosti paralelního účtování) implementací Pomocného analytického  přehledu (PAP), který má sloužit pro zajištění informací za účelem monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

V základní verzi program umožňuje odesílání výkazů a sestav přímo z programu prostřednictvím běžných poštovních serverů. Ve verzi rozšířené jako nadstavbovou funkcionalitu nabízí odesílání prostřednictvím poštovních serverů společností Google a Microsoft, které vyžadují ověření na úrovni aplikace (OAuth2).

Dále v rozšířené verzi jako nadstavbu nabízí integraci s aplikací Elko, která umožňuje elektronické schvalování příjmů a výdajů podle zákona č. 320/2001 Sb. - zákon o finanční kontrole, a nahrazuje tak papírovou dokumentaci spojenou s finanční kontrolou, kterou organizace pro schvalování používají nyní. Integrace umožňuje automatizovaný přenos přijatých faktur schválených v Elku v rámci finanční kontroly do účetního software, a to včetně příloh bez nutnosti duplicitního zadávání dat. Zároveň se tak organizace připravuje na nový zákon o účetnictví a „povinnost digitalizace účetní dokumentace“. Integrace s Elkem je již úspěšně využívána v reálném provozu. Zde naleznete více informací o aplikaci ELKO.

Jednou z hlavních výhod software ACE Účto je, pro registrované uživatele s platnou servisní smlouvou, pravidelná aktualizace nejen z pohledu programového tj. uživatelských funkcí programu, ale především z hlediska metodického. Zahrnutí změn do programu, které vyplývají ze změn obecné legislativy, změn metodiky nadřízených orgánů, nároků na změnu datových výstupů příp. na nově požadované výkazy, výrazně ulehčuje práci každé účetní.

Software umožňuje práci uživatele jak ve verzi lokální, tak ve verzi síťové pro více stanic.

Cena software

Vzhledem k tomu, že je program ACE-ÚČTO konfigurovatelný podle potřeb a požadavků organizace (uživatele) pohybuje se jeho cena od šesti tisíc Kč bez DPH výše. V ceně je vždy zahrnuta základní účetní náplň (účtová osnova a připravené účetní předkontace), státní a interní výkazy dle aktuálně platné legislativy a uživatelské a metodické příručky. V ceně není zahrnuta instalace, konfigurace,  školení, event. náklady na případnou dopravu do sídla uživatele.

V případě požadavku na konkrétní konfiguraci nás laskavě kontaktujte na tel. 531 022 260 nebo e-mailem uvedeným v kontaktech. Vypracujeme vám písemnou nabídku dle vašich požadavků na konfiguraci software. Do nabídky uvedeme i doprovodné služby (instalace, konfigurace, školení) v doporučeném rozsahu dle našich zkušeností s požadovaným typem a velikostí organizace.

Bližší informace o software včetně příkladů některých tiskových sestav naleznete v podrobnějším popisu.