Přejít k hlavnímu obsahu

Pro naše zákazníky zajišťujeme správu a servis jejich datové sítě včetně pravidelné kontroly stavu zabezpečení, instalaci aktualizací a bezpečnostních záplat na síťových prvcích. Zpravidla se jedná o dálkový dohled nad firemní sítí.

Spravujeme rozsáhlé firemní sítě využívající Microsoft Active Directory pro správu uživatelů a uživatelských práv přes správu firemních politik GPO. Udržujeme konfiguraci DNS a DHCP serverů.

Máme zkušenosti s nastavením vzdálených přístupů do podnikové sítě (VPN) a nebo prostřednictvím zabezpečeného přístupu na vzdálenou plochu vícefaktorovým ověřováním.

Jsme schopni zajistit instalaci nové a nebo rozšíření stávající strukturované kabeláže včetně certifikačních protokolů o měření.

Správu koncových stanic řešíme prostřednictvím vzdáleného připojení přes TeamViewer.

Teamviewer
Můžeme Vám nabídnout:
  • konzultace, poradenství, návrhy,
  • analýza a optimální vyladění provozu,
  • konfigurace vzdálených přístupů (VPN, RDP) a jejich zabezpečení,
  • konfigurace zabezpečení sítě proti potenciálním útokům z internetu,
  • dálkový dohled nad funkčností sítí a serverů,
  • údržba sítě po celou dobu jejího provozu,
  • rozšiřování a zvyšování výkonnosti stávajících sítí,
  • zajištění instalace strukturované kabeláže (metalické i optické) a pasivních prvků včetně příslušných certifikačních měření dle požadavků zákazníka,
  • aplikace bezdrátových pojítek, bezdrátové lokální sítě.